Ochranowske hesło tuteho lěta:

Bóh praji: Ja chcu wam nowu wutrobu a noweho ducha do was dać.

Hez 36,26

Hrono měsaca:

Bóle Boha słuša so posłuchać dyžli čłowjekow. (Jap 5,29)


Ochranowske hesło za wutoru, 27. junija/smažnika 2017, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Ja sym će přihotował, zo by mój wotročk był, Israelo, ja će njezabudu!

Jez 44,21

Je da Bóh swój lud zastorčił? Bóh to njedaj!

Rom 11,1

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: 2 Mójz 2,11‒15(16‒22)23‒25 + Jap 12,1‒17