Ochranowske hesło tuteho lěta:

Pytaj měr a hoń za nim.

(Ps 34,15)

Hrono měsaca:

Ja sym přeswědčeny, zo ćerpjenja nětčišeho časa hódne njejsu přichodneje krasnosće, kotraž ma so nad nami zjewić. (Rom 8,18)


Septuagesimae (70 dnjow do jutrow)

Ochranowske hesło za njedźelu, 17. februara/małeho róžka 2019, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Chwalće, wy ludy, našeho Boha, čińće, zo by jeho chwalba daloko słyšeć była, přetož wón naše duše žiwe zachowa a njeda so našimaj nohomaj wobsunyć.

Ps 66,8‒9

Zo bychmy my, kiž smy prjedy nadźiju měli na Chrystusa, něšto byli ke chwalbje jeho krasnosće!

Ef 1,12

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Mt 20,1‒16a + 1 Kor 9,24‒27