Ochranowske hesło tuteho lěta:

Bóh praji: Ja chcu lačnemu dać ze studnje žiweje wody darmo.

Zjew 21,6

Hrono měsaca:

Njezapomńće rady hospodować; přetož přez to su někotři njewědźiwši jandźelow hospodowali. (Hebr 13,2)


Ochranowske hesło za póndźelu, 25. junija/smažnika 2018, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Knježe, wopomń wšak, zo by twój slub, kiž sy z nami činił, njepřestał!

Jer 14,21

Pawoł pisa: Tehodla so tež přeco za was modlimy, zo by naš Bóh was powołanja hódnych sčinił a dopjelnił wšitke spodobanje na dobrym a skutk wěry w mocy.

2 Tes 1,11

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Mt 10,26‒33 + Hoz 2,16‒25