Ochranowske hesło tuteho lěta:

Bóh praji: Ja chcu wam nowu wutrobu a noweho ducha do was dać.

Hez 36,26

Hrono měsaca:

Budźe wjesełosć před Božimi jandźelemi nad jednym hrěšnikom, kiž so pokući. (Lk 15,10)


Ochranowske hesło za wutoru, 24. oktobra/winowca 2017, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Wjeselće so a zradujće so wěčnje nad tym, štož ja stworju.

Jez 65,18

Wulke a dźiwapołne su twoje skutki, Knježe, wšehomócny Božo! Prawe a wěrne su twoje puće, ty kralo ludow.

Zjew 15,3

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Lk 5,12‒16 + Hez 3,22‒27