Ochranowske hesło tuteho lěta:

Bóh praji: Ja chcu lačnemu dać ze studnje žiweje wody darmo.

Zjew 21,6

Hrono měsaca:

Słowo je tebi jara blisko, w twojim erće a w twojej wutrobje, zo by ty jo činił. (5 Mójz 30,14)


Invokavit (Wón woła so ke mni, tuž chcu jeho wusłyšeć. Ps 91,15)

Ochranowske hesło za njedźelu, 18. februara/małeho róžka 2018, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Njeboj so, Ciono! Njezłož swojej ruce! Přetož Knjez, twój Bóh, je při tebi, mócny Zbóžnik.

Cef 3,16‒17

Posylńće mučne ruki a wustate kolena, a stupajće runje ze swojimi nohami.

Hebr 12,12‒13

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Mt 4,1‒11 + Hebr 4,14‒16