Ochranowske hesło tuteho lěta:

Pytaj měr a hoń za nim.

(Ps 34,15)

Hrono měsaca:

Jezus Chrystus praji: Hlej, ja sym pola was wšitke dny hač do skónčenja swěta. (Mt 28,20)


Ćichi pjatk

Tak je Bóh swět lubował, zo je swojeho jeničkeho narodźeneho Syna dał, zo bychu wšitcy, kiž do njeho wěrja, zhubjeni njebyli, ale měli wěčne žiwjenje. (Jan 3,16)

Ochranowske hesło za pjatk, 19. apryla/jutrownika 2019, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Bóh je mi dał rosć w kraju mojeho hubjenstwa.

1 Mójz 41,52

Jedyn ze złóstnikow, kotrajž na křižu wisaštaj, rjekny: Jezuso, spomń na mnje, hdyž přińdźeš do swojeho kralestwa! A Jezus rjekny jemu: Zawěrnje, ja ći praju: Dźensa budźeš ze mnu w paradizu.

Lk 23,42‒43

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Jan 19,16‒30 + 2 Kor 5,(14b‒18)19‒21