Ochranowske hesło tuteho lěta:

Ja wěrju, pomhaj mojej njewěrje!

Mk 9,24

Hrono měsaca:

Jezus Chrystus praji: Stražujće! (Mk 13,37)


Ochranowske hesło za sobotu, 28. měrca/nalětnika 2020, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Knjez ma spodobanje na tymi, kiž so jeho boja, kiž na jeho dobrotu čakaju.

Ps 147,11

Jezus rjekny: Štóž Božu wolu čini, tón je mój bratr a moja sotra a moja mać.

Mk 3,35

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Jan 14,15–21 + Mk 13,28–37