Ochranowske hesło tuteho lěta:

Pytaj měr a hoń za nim.

(Ps 34,15)

Hrono měsaca:

Ja wěm, zo je mój wumóžnik žiwy. (Hiob 19,25)


Předposlednja njedźela cyrkwinskeho lěta

Ochranowske hesło za njedźelu, 17. nowembra/nazymnika 2019, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Israelske dźěći wołachu so ke Knjezej a dźachu: My smy so na tebi přehrěšili; přetož my smy swojeho Boha wopušćili.

Sud 10,10

Bóh je nas wutorhnył z mocy ćěmnosće a nas přiwjedł do kralestwa swojeho lubeho Syna, w kotrymž mamy wumóženje, mjenujcy wodawanje hrěchow.

Kol 1,13‒14

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Mt 25,31‒46 + Rom 14,(1‒6)7‒13