Ochranowske hesło tuteho lěta:

Ja wěrju, pomhaj mojej njewěrje!

Mk 9,24

Hrono měsaca:

Słužće jedyn druhemu, kóždy z tym darom, kiž je dóstał, jako dobri zastojnicy wšelakoreje Božeje hnady. (1 Pětr 4,10)


Ochranowske hesło za sobotu, 30. meje/róžownika 2020, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Bileam rjekny: Runjež by mi Balak swój dom połny slěbra a złota dał, ja tola njemóhł přestupić słowo Knjeza.

4 Mójz 22,18

My njejsmy jako ći druzy, kotřiž na jebanje změšeju Bože słowo, ale kaž rěči so z čistosće a wot Boha, tak rěčimy před Bohom w Chrystusu.

2 Kor 2,17

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Jan 16,5–15 + 2 Tim 2,14–26