Ochranowske hesło tuteho lěta:

Bóh praji: Ja chcu wam nowu wutrobu a noweho ducha do was dać.

Hez 36,26

Hrono měsaca:

Božu pomoc sym nazhonił hač do dźensnišeho dnja a tu nětk steju a sym jeho swědk wulkim a małym. (Jap 26,22)


10. njedźela po Swjatej Trojicy

Ochranowske hesło za njedźelu, 20. awgusta/žnjenca 2017, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Ći, kotřiž tebje, Knježe, lubuja, su kaž słónco, hdyž schadźa w swojej krasnosći.

Sud 5,31

Wy běšće prjedy ćěmnosć, nětk pak sće swětło w Knjezu. Budźće žiwi jako dźěći swětła.

Ef 5,8

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Lk 19,41‒48 abo Mk 12,28‒34 + Rom 9,1‒8.14‒16