Ochranowske hesło tuteho lěta:

Pytaj měr a hoń za nim.

(Ps 34,15)

Hrono měsaca:

Dźiće a prědujće a prajće: Njebjeske kralestwo je so přibližiło. (Mt 10,7)


Ochranowske hesło za pjatk, 23. awgusta/žnjenca 2019, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Tebi, Knježe, słuša majestosć a móc, krasnosć, dobyće a wysokosć. Přetož wšitko, štož na njebju a na zemi je, to je twoje.

1 chron 29,11

Knježe, naš Božo, ty sy dostojny, zo by wzał chwalbu a česć a móc; přetož ty sy wšitke wěcy stworił, a přez twoju wolu su wone a su stworjene.

Zjew 4,11

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Jer 1,11‒19 + Mt 11,20‒24