Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise auf Veranstaltungen des Monats:

 
Rundfunkandachten in sorbischer Sprache können auf der Frequenz von MDR1 (100,4 MHz) empfangen werden.
 

03.09. 12. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Rummel)

10.09. 13. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 serbsko-nimska namša pód gołym njebjom w Radušu
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)

13.09. srjeda
19.00 Bjesada w Rakecach we farskej bróžni

17.09. 14. njedźela po Swjatej Trojicy
08.30 kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach (sup. Malink)

18.09. póndźela
15.00 wosadne popołdnje w Malešecach (sup. Malink)

19.09. wutora
18.30 Bukečanska bjesada w Žornosykach čisło 42

24.09. 15. njedźela po Swjatej Trojicy
09.30 dwurěčne kemše na Njepilic statoku w Rownom (fararka Malinkowa, M. Hermaš)
10.00 namša w Dešnje (30 lět serbska namša w Dolnej Łužycy)

26.09. wutora
14.00 wosadne popołdnje pola Kowarjec we Wuježku pola Wósporka (sup. Malink)

01.10. 16. njedźela po Swjatej Trojicy
09.30 dwurěčne kemše w Bukecach (farar Haenchen)
10.00 kemše w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (fararka Malinkowa