Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise auf Veranstaltungen des Monats:

 
Rundfunkandachten in sorbischer Sprache können auf der Frequenz von MDR1 (100,4 MHz) empfangen werden.
 

05.11. 21. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Rummel)

 

08.11. srjeda
19.00 Bjesada w Rakecach w farskej bróžni

 

12.11. dopředposlednja njedźela cyrkwinskeho lěta
09.30 dwurěčne kemše w Rakecach (sup. Malink)

 

19.11. předposlednja njedźela cyrkwinskeho lěta
08.30 kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach (sup. Malink)

 

21.11. wutora
18.30 Bjesada w Bukecach na farje

 

22.11. pokutny dźeń
08.20 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)

 

26.11. poslednja njedźela cyrkwinskeho lěta
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)

 

02.12. sobota
14.00 głowna zgromaźina Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t.
15.00 ekumeniske wosadne popołdnje w Drježdźanach w cyrkwi swj. Jozefa na Rehefeldskej (sup. Malink)

 

03.12. 1. njedźela adwenta
09.30 dwurěčne kemše w Slepom z wužohnowanjom Slepjanskeho dźěćetka (fararka Malinkowa)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (fararka Malinkowa)
14.00 wosadne popołdnje w Slepom (fararka Malinkowa)