Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise auf Veranstaltungen des Monats:

 

02.06. sobota
14.00 72. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Hodźiju

03.06. 1. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 swjedźenske kemše z Božim wotkazanjom w Hodźiju, po tym program serbskeho cyrkwinskeho dnja

14.06. srjeda
19.00 Bjesada w Rakecach w farskej bróžni

17.06. 3. njedźela po Swjatej Trojicy
09.30 dwurěčne kemše w Slepom składnostnje dudakoweho festiwala (fararka Malinkowa)
10.00 dwurěčne kemše z Božim wotkazanjom w Blunju (sup. Malink), po tym program serbskeho domizniskeho dnja
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)

19.06. wutora
18.30 spěwny wječor Bukečanskeje Bjesady w Žornosykach

01.07. 5. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 kemše z Božim wotkazanjom w Bu-dyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
10.00 serbska šulska namša w Choćebuzu
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Rummel)