Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise auf Veranstaltungen des Monats:

 
03.11. 20. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 kemše z Božim wot kazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
 
06.11. srjeda
19.00 Bjesada w Rakecach w farskej bróžni
 
09.11. sobota
09.30 dalekubłanje lektorow w Budyšinje na Michałskej farje
13.00 dźěłarnička „Přichod serbskeho wosadneho žiwjenja“ w Budyšinje na Michałskej farje
 
10.11. dopředposlednja njedźela cyrkwinskeho lěta
09.30 dwurěčne kermušne kemše z Božim wotkazanjom w Rakecach (farar dr. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (fararka Malinkowa)
 
13.11. srjeda
19.00 Bjesada w Hodźiju na kantoraće
 
16.11. sobota
14.30 wosadne popołdnje w Bukecach (sup. Malink)
 
17.11. předposlednja njedźela cyrkwinskeho lěta
08.30 kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach (sup. Malink)
 
18.11. póńdźela
18.00 serbski ekumeniski nyšpor we wobłuku Měroweje dekady w Marje-Marćinej cyrkwi w Budyšinje
 
20.11. pokutny dźeń
08.20 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)
 
21.11. štwórtk
18.30 Bjesada w Bukecach na farje
 
25.11. poslednja njedźela cyrkwinskeho lěta
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Rummel)
 
30.11. sobota
15.00 ekumeniske wosadne popołdnje we wosadnym domje Hubertusoweje wosady na Běłym Jelenju w Drježdźanach (sup. Malink)
 
01.12. 1. njedźela adwenta
09.30 dwurěčne kemše w Slepom z wužohnowanjom Slepjanskeho dźěćatka (fararka Malinkowa)
14.00 wosadne popołdnje w Slepom (fararka Malinkowa)