Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Zarjadowanja měsaca:

 
01.11. 21. njedźela po Swjatej Trojicy
10.15 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. n. w. Malink)

08.11. dopředposlednja njedźela cyrkwinskeho lěta
09.30 dwurěčne kermušne kemše z Božim wotkazanjom w Rakecach (farar Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (fararka Malinkowa)

11.11. srjeda
19.00 Bjesada w Rakecach w farskej bróžni

15.11. předposlednja njedźela cyrkwinskeho lěta
08.30 kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach (sup. n. w. Malink)

18.11. pokutny dźeń
08.50 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Rummel)
14.00 hłowna zhromadźizna Serbskeho ewangelskeho towarstwa w Ketlicach - Wotprajena!

19.11. štwórtk
18.30 Bjesada w Bukecach na farje

28.11. sobota
14.00 głowna zgromaźina Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t. w Chóśebuzu
15.00 ekumeniske wosadne popołdnje we wosadnym domje Hubertusoweje wosady na Běłym Jelenju w Drježdźanach (sup. Rummel)

29.11. 1. njedźela adwenta
09.30 dwurěčne kemše w Slepom z wužohnowanjom dźěćatka
14.00 wosadne popołdnje w Slepom (predikant Hermaš)

06.12. 2. njedźela adwenta
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. n. w. Malink)
14.30 kemše w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Rummel), po tym adwentnička na farje