Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise auf Veranstaltungen des Monats:

 
Rundfunkandachten in sorbischer Sprache können auf der Frequenz von MDR1 (100,4 MHz) empfangen werden.
 
04.06. 1. dźeń swjatkow
09.30 dwurěčne kemše w Hodźiju (farar Rummel)
09.30 dwurěčne kemše z Božim wotkazanjom w Slepom (fararka Malinkowa, M. Hermaš)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (fararka Malinkowa)
 
05.06. 2. dźeń swjatkow
14.00 namša w Turjeju (farar Pjech)

07.06. srjeda
19.00 Bjesada w Rakecach we farskej bróžni
 
11.06. Swjedźeń Swjateje Trojicy
10.00 kemše w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
 
13.06. wutora
18.30 Bjesada we Wuježku pola Krygarjec
 
18.06. 1. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 dwurěčne kemše z Božim wotkazanjom w Sprjejcach (sup. Malink), po tym program domizniskeho dnja
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)
 
01.07. sobota
14.00 zahajenje Serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Tšupcu