Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise auf Veranstaltungen des Monats:

 
Rundfunkandachten in sorbischer Sprache können auf der Frequenz von MDR1 (100,4 MHz) empfangen werden.
 

01.10. 16. njedźela po Swjatej Trojicy
09.30 dwurěčne kemše w Bukecach (farar Haenchen)
10.00 kemše w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (fararka Malinkowa)

11.10. srjeda
19.00 Bjesada w Rakecach w farskej bróžni

17.10. wutora
18.30 Bjesada w Bukecach na farje

13.10.–15.10.
Serbski ewangelski kónc tydźenja w Hainewalde (fararka Malinkowa)

15.10. 18. njedźela po Swjatej Trojicy
9.30 dwurěčne kemše w Bukecach z wotkryćom pomnika při reformaciskej lipje (farar Haenchen)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Haenchen)

29.10. 20. njedźela po Swjatej Trojicy
11.00 kemše z Božim wotkazanjom w Hodźiju (farar Rummel)

31.10. reformaciski swjedźeń
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (fararka Malinkowa)
14.00 hłowna zhromadźizna Serbskeho ewangelskeho towarstwa w Budestecach
14.00 namša z Bóžym blidom w Mósće

05.11. 21. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Rummel)