Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise auf Veranstaltungen des Monats:

 

01.07. 5. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
10.00 serbska šulska namša w Chóśebuzu
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Rummel)

 

15.07. 7. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 serbske kemše w Budyšinku (predikant Hermaš)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)
14.00 ekumeniska serbsko-nimska namša w Złym Komorowje

 

29.07. 9. njedźela po Swjatej Trojicy
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (fararka Malinkowa)

 

05.08. 10. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 kemše w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)