Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise auf Veranstaltungen des Monats:

 

03.03. sobota
14.00 dźěłarnička serbskich Bjesadow na Horach pola Wojerec

04.03. Okuli
10.00 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)

14.03. srjeda
19.00 Bjesada w Rakecach w farskej bróžni
19.30 Bjesada w Hodźiju na kantoraće

18.03. Judika
08.30 kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach (sup. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Rummel)

20.03. wutora
18.30 Bjesada w Bukecach na farje

25.03. Palmarum
14.00 wosadne popołdnje w Slepom (fararka Malinkowa)

30.03. ćichi pjatk
09.00 kemše z Božim wotkazanjom w Rakecach (sup. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)
14.30 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)

01.04. 1. dźeń jutrow
06.00 nutrnosć we Wuježku pola Bukec na Pawlikec statoku (farar Haenchen)
06.00 jatšowne spiwanje, pótom dwójorěcna nabóžnina w Popojcach
07.00 nutrnosć w Rownom na kěrchowje (fararka Malinkowa)

02.04. 2. dźeń jutrow
09.30 namša w Picnju (farar Pjech)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Haenchen)