Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise auf Veranstaltungen des Monats:

 
Rundfunkandachten in sorbischer Sprache können auf der Frequenz von MDR1 (100,4 MHz) empfangen werden.
 

07.01. 1. njedźela po Třoch kralach
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)
14.30 ekumeniski nyšpor w cyrkwi Našeje lubeje knjenje w Budyšinje, přizamknje so hodownička Budyskeje katolskeje wosady na Benowej žurli

21.01. 2. njedźela po Třoch kralach
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Rummel)

27.01. sobota
09.30 sobustawska zhromadźizna Serbskeho wosadneho zwjazka w Budyšinje na Michałskej farje

04.02. Sexagesimae
10.00 kemše w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (fararka Malinkowa)