Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Wosebite zarjadowanja lěta:

 

25.01. sobota
09.30 sobustawska zhromadźizna Serbskeho wosadneho zwjazka w Budyšinje
 
7.03. sobota
14.00 dźěłarnička serbskich Bjesadow w Bukecach
 
16.–19.04. štwórtk do njedźele
Serbski ewangelski kónc tydźenja w Hainewalde
 
10.05 njedźela
07.00 wulět ze Serbskim busom do Wrócławja
 
13./14.06. sobota a njedźela
Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń a Serbski domizniski dźeń we Wojerecach
 
19.07. njedźela
14.00 wupokazanje Serbskeho superintendenta Malinka w Michałskej cyrkwi w Budyšinje
 
05.09. sobota
17.00 dworowy swjedźeń w Hrubjelčicach
 
31.10. reformaciski swjedźeń
14.00 hłowna zhromadźizna Serbskeho ewangelskeho towarstwa
 
12.12. sobota
17.00 adwentny koncert Serbskeho gymnazija w Michałskej cyrkwi w Budyšinje