Ochranowske hesło tuteho lěta:

Jezus Chrystus praji: Budźće smilni, kaž je tež waš Wótc smilny!

Lk 6,36

Hrono měsaca:

Wy wusyjeće wjele a chowaće mało dom; wy jěsće a so njenasyćiće; wy pijeće a so do wole njenapijeće; drastu so woblěkaće a njemóžeće so zhrěć; a štóž pjenjezy zasłuži, schowa je do dźěraweje móšnje. (Hag 1,6)


17. njedźela po Swjatej Trojicy

Ochranowske hesło za njedźelu, 26. septembra/požnjenca 2021, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Knjez čini slepych widźacych.

Ps 146,8

Bóh njech rozswětli woči wašeje wutroby, zo byšće spóznali, ke kajkej nadźiji sće wot njeho powołani.

Ef 1,18

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Mt 15,21–28 + Rom 10,9–17(18)