Ochranowske hesło tuteho lěta:

Jezus Chrystus praji: Budźće smilni, kaž je tež waš Wótc smilny!

Lk 6,36

Hrono měsaca:

Wjesel a zraduj so, Cionska dźowka! Přetož hlej, ja přińdu a chcu pola tebje bydlić, praji Knjez. (Sach 2,14)


Ochranowske hesło za sobotu, 4. decembra/hodownika 2021, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Israel bu wumóženy přez Knjeza, wumóženy na wšě časy; wy njepřińdźeće k hańbje ani k směchej do wěčnosće.

Jez 45,17

Prawi budu so swěćić kaž słónco w kralestwje swojeho Wótca.

Mt 13,43

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Hab 2,1–4 + Sach 4,1–14