Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise auf Veranstaltungen des Monats:

02.06. Exaudi
10.00 kemše w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
09.30 dwurěčne kemše na Šusterec statoku w Trjebinje (fararka Malinkowa)

09.06. 1. dźeń swjatkow
09.30 dwurěčne kemše z Božim wotkazanjom w Hodźiju (farar Rummel)
09.30 dwurěčne kemše z Božim wotkazanjom w Slepom (fararka Malinkowa)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Rummel)

10.06. 2. dźeń swjatkow
14.00 namša w Turjeju (faraŕ Kśenka)

12.06. srjeda
19.00 Bjesada w Rakecach w farskej bróžni

15.06. sobota
14.00 zahajenje Serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Budyšinje

16.06. Swjedźeń swjateje Trojicy
10.00 swjedźenske kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi, po tym program Serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja

23.06. 1. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 dwurěčne kemše z Božim wotkazanjom we Wulkich Zdźarach (sup. Malink), po tym program Serbskeho domizniskeho dnja

26.06. srjeda
17.00 wopyt Hodźijskeje Bjesady w Njechornju

27.06. štwórtk
18.30 spěwny a čitanski wječork Bukečanskeje Bjesady w hajnkowni we Wuježku

30.06. 2. njedźela po Swjatej Trojicy
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Rummel)

07.07. 3. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 kemše w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)