Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Hinweise auf Veranstaltungen des Monats:

 

04.11. 23. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (fararka Malinkowa)

07.11. srjeda
19.30 Bjesada w Hodźiju na kantoraće

11.11. dopředposlednja njedźela cyrkwinskeho lěta
09.30 dwurěčne kermušne kemše w Rakecach (farar Malink)
10.30 serbske kemše w Hodźiju (farar Rummel)

14.11. srjeda
19.00 Bjesada w Rakecach w farskej bróžni

18.11. předposlednja njedźela cyrkwinskeho lěta
08.30 kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach (sup. Malink)

20.11. wutora
18.30 Bjesada w Bukecach na farje

21.11. pokutny dźeń
08.20 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Malink)

25.11. poslednja njedźela cyrkwinskeho lěta
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Rummel)

01.12. sobota
14:00 głowna zgromaźina Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t. w Chóśebuzu
15.00 ekumeniske wosadne popołdnjo we wosadnym domje Hubertusoweje wosady na Běłym Jelenju w Drježdźanach (sup. Malink)

02.12. 1. njedźela adwenta
09.30 dwurěčne kemše w Slepom z wužohnowanjom Slepjanskeho dźěćatka (fararka Malinkowa)
14.00 wosadne popołdnje w Slepom (fararka Malinkowa)