Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Zarjadowanja měsaca:

 
03.10. 18. njedźela po Swjatej Trojicy
10.15 kemše w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. n. w. Malink)

09.10. sobota
14.00 dźěłarnička Bjesadow w Rakecach

10.10. 19. njedźela po Swjatej Trojicy
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (farar Haenchen)
14.00 serbsko-němske drastowe kemše w Ptačecach (f. Reichelt)

13.10. srjeda
19.00 Bjesada w Hodźiju na kantoraće
19.00 serbski wječor Bjesady w Rakecach w farskej bróžni

21.10. štwórtk
18.30 Bjesada na farje w Bukecach

22.–24.10. pjatk do njedźele
Serbski ewangelski kónc tydźenja w Hainewalde

24.10. 21. njedźela po swjatej Trojicy
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Rummel)
 
31.10. Reformaciski dźeń
10.00 serbska namša z Bóžym blidom w Baršću
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. n. w. Malink)
14.00 hłowna zhromadźizna Serbskeho ewangelskeho towarstwa w Ketlicach (02708 Kittlitz b. Löbau)

07.11. dopředposlednja njedźela cyrkwinskeho lěta
10.15 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. n. w. Malink)
10.00 dwurěčne kermušne kemše w Rakecach
 
Prošu wobkedźbujće aktualne postajenja koronapandemije dla.