Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Wosebite zarjadowanja 2019:

 

02.02.2019 sobota
Dźěłarnička serbskich Bjesadow w Hodźiju na kantoraće při nawsy (Am Dorfplatz 2)
13.45 hodź. powitanje a nutrnosć
14.00 hodź. dwurěčna klankohra „Kito husličkar“ za dźěći a dorosćenych
14.45 hodź. swačina
15.15 hodź. skupinske dźěło: konwersacija a rěčne zwučowanja
16.00 hodź. kónc

25.–28.04.2019
Serbski ewangelski kónc tydźenja w Hainewalde

15./16.06.2019 sobota a njedźela Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje

07.09.2019 sobota
13.00 swójbne pućowanje a dworowy swjedźeń we Wuježku

31.10.2019 reformaciski swjedźeń
14.00 hłowna zhromadźizna Serbskeho ewangelskeho towarstwa

14.12.2019 sobota
17.00 adwentny koncert Serbskeho gymnazija w Michałskej cyrkwi w Budyšinje